Meer met minder: deelnemer energie besparingsproject

meer met minder certificaat

Meer met minderproject

De gemeenten Het Bildt, Leeuwarderadeel en Menameradiel zijn een project gestart om bewoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen in de woningen. De gemeenten gaan bewoners benaderen en informeren over energiebesparende maatregelen. De bewoners kunnen een quick scan aanvragen. Een adviseur onderzoekt of het nodig is om een huis energie zuiniger te maken. Maatwerkadvies Vervolgens hebben de bewoners de keuze om een maatwerkadvies op te laten stellen. Uit het advies komen aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. De EPA-adviseur zal dit met de bewoner bespreken en offertes aanvragen bij de lokale bedrijven waaronder Aart Everaarts.